Punten op “De Zeitgeist Movement”

Hier wil ik een aantal punten van deze “beweging” onder ogen nemen die heel leuk klinken maar in de werkelijkheid niets zullen veranderen – opdat we gaan leren zien wat praktisch gezond verstand (‘common sense’ = wat het beste is voor iedereen) is:

“De Zeitgeist Movement is geen politieke beweging.”

Geen politieke beweging zijn is geen verdienste per se. Laten we beseffen dat door niet-politiek te gaan en zonder het huidige politieke systeem (Witte Licht systeem van list en bedrog ) te stoppen  er geen quantum verandering gerealiseerd kan worden. Het Gelijk(heids) Geld Systeem zal dan ook een eerste stap zijn in de politieke agenda van de Equal Life Party Worldwide om dit systeem van  misbruik te stoppen en een Begin van gelijkheid en eenheid op Aarde te realiseren door een systeem gebaseerd op gelijkheid en eenheid = Gelijk Geld voor Iedereen van Geboorte tot de Dood; politiek hoeft geen machtspel mits het door mensen wordt gedaan waarvan de ego/personaliteit/mind volledig is verwijderd en door zelfeerlijkheid en zelf vergeving gelijkheid en eenheid in en als zichzelf hebben gerealiseerd en zodoende in staat zijn dit als het Levende Woord / Voorbeeld in de wereld kunnen leven – dit is een training van waarvoor vele mensen in proces zijn.

“Het erkent geen landen, regeringen, rassen, religies of klassenverschillen.”

Eerst: wat is ‘het’ hier eigenlijk? Het als de menselijke geest / gedachte.

Vervolgens – laat ons realiseren – dat het niet erkennen van landen, regeringen, rassen, religies of klassenverschillen gelijk staat aan het ontkennen van deze realiteit / het bestaan ervan, gezien landen, regeringen, rassen, religies of klassenverschillen bestaan doordat we dit zelf allemaal toegestaan en geaccepteerd hebben. Door het ontkennen van deze ongelijke realiteit kunnen we er dientengevolger geen verantwoording voor nemen – wat altijd al zo gedaan hebben – niets doen, niet opstaan als één en gelijk als alles. Voor al deze creaties moeten we verantwoording nemen – het Zelf als creator.

“Wij veronderstellen dat deze onderscheidingen onjuist en verouderd zijn en dat ze een ver van positieve invloed hebben op ware collectieve menselijke groei en de ontplooiing van het menselijke potentieel.”

Deze onderscheidingen / ongelijkheden worden op de plaats gehouden door het huidige geldsysteem — www.desteni-geld.netwww.equalmoney.org

“Onjuist”, “verouderd” en “positief” zijn polariteiten, die strijd in het bewustzijn / hoofd uitlokken.

Polariteiten – positief en negatief. Goed – slecht; juist – verkeerd. Dat bestaat overal in deze wereld in mensen en iedereen accepteert dat en ondersteunt dat. Het wordt in deze wereld als een reële ervaring aanvaard.

Je ziet dus, dat polariteit in deze wereld bestaat.
Waar komt die vandaan? Van je mind, het denken.
De mind is opgebouwd uit drie lagen: goed en slecht; juist en verkeerd en positief en negatief.
Uit deze drie funderingen bestaat de mind, die zijn ingebouwd om strijd in je hoofd uit te lokken, want door die strijd wordt een lichtbol gemanifesteerd in het centrum van je wezen. En die lichtbol activeert het mindbewustzijnsysteem in je hele fysieke lichaam, zodat je gedachten, emoties en gevoelens krijgt en puhh je bent weg!
Dan ben je de mind. Dan ben je het systeem.

Groeien in bewustzijn is groeien in geestelijke slavernij.

“De basis van de genoemde onderscheidingen ligt in machtsverdeling en gelaagdheid, niet in eenheid en gelijkheid, wat de zaken zijn die wij nastreven.”

Eenheid en gelijkheid zijn  UNIVERSELE PRINCIPES om onsZELF te realiseren – eerst in het Zelf met als gevolg in je Wereld.

Want als ONS INNERLIJK UITGANGSPUNT GELIJK zal zijn,

zullen we allen bewegen als EEN.

Het realiseren van gelijkheid en eenheid in zelf als leven hier gelijk is een individueel proces van 7-9 jaar deprogrammeren (i.e. van de eerste zeven levensjaar waarin we geprogrammeerd worden door ouders en maatschappij):

De essentiële gereedschappen zijn:

* Zelfeerlijkheid leven één en gelijk als alles hier in praktische toepassing in elk moment.

* Zelfvergeving wanneer er een gedachte, gevoel en/of emotie van de geest in je opkomt om zo onmiddelijk te stoppen met het participeren in de geest en daarmee met het voeden van het mindsysteem.

* Focussen op elke ademhaling hier, om hier als adem te blijven en te realiseren dat alles wat echt is jij hier bent in elk moment van ademen dat wat er ook in je hoofd als de geest omgaat niet echt is.

* Schrijven want met schrijven assisteer en ondersteun je jezelf door recht voor je neus jezelf in woorden te zien en door wanneer je schrijft – als er emoties, gevoelens, gedachten en/of herinneringen opkomen – zelfvergeving toe te passen.

“Hoewel het belangrijk is om te begrijpen dat alles in het leven een natuurlijke vooruitgang is, moeten we ook de realiteit onder ogen zien dat de menselijke soort de mogelijkheid heeft om deze vooruitgang drastisch te vertragen en te verlammen, door sociale constructies die verouderd en dogmatisch zijn en zodoende niet meer congrueren met de natuur zelf.”

Het is in het algemene belang(rijk) te leren begrijpen dat Alle Leven Gelijk is. Van welke ‘natuur’ is hier sprake? Van de menselijke ‘natuur’? Wij menselijke wezens hebben onszelf toegestaan en geaccepteerd immers biologische robotten (klonen van degenen die ons zijn voorgegaan) te zijn geworden, vooruitgestuwd door voorgeprogrammeerde repeterende gedachten – de ‘natuur’ van gedachten is heel primitief. Wie we werkelijk zijn als Leven als Een en Hetzelfde is verborgen onder de  sluier van de geest (van gedachten, gevoelens en emoties – het voorhangsel voorbij. Het is dus de devolutie / achteruitgang (achter de technologische vooruitgang) te stoppen door onze geestconstructies / denkbeelden in ieder van onszelf te verwijderen, door het proces van zelfeerlijkheid één en gelijk als alles hier te leven, we onze geest kunnen genezen van ongelijkheid / verlamming en  zo op te kunnen staan in het Fysiek als de Adem als Leven Hier Een en Gelijk.

“De wereld die je vandaag de dag ziet, vol oorlog, corruptie, elitisme, vervuiling, armoede, epidemische ziekten, schendingen van de mensenrechten, ongelijkheid en misdaad, is het resultaat van deze verlamming.”

Angst is de werkelijke verlamming >> Oplossing van Zelfvergeving Angst

“Deze beweging draait om bewustzijn, en staat voor een vloeiende evolutionaire vooruitgang op zowel persoonlijk, sociaal, technologisch als spiritueel gebied.”

Drie punten waar we afzonderlijk naar moeten kijken – bewustzijn, “evolutie” en vooruitgang.

Nogmaals, “bewustzijnssytemen” zijn primitief (350 miljard jaar geprojecteerde gesystematiseerde realiteit) – t.w. aapmensen waren al even bewust – dus wat van een “evolutionaire vooruitgang” ?  Heropleid jezelf om te leren zien wat van de matrix is en wat echt is – lees om te beginnen de Gescheidenis van de Mensheid om te leren begrijpen dat we door bewustzijnscontrole als slaven gehouden konden worden hier op Aarde, enz..

“Het erkent dat de menselijke soort zich op een natuurlijk pad van eenwording bevindt.”

De “eenwording” met het systeem van gedachten, gevoelens en emoties is wat er werkelijk is gebeurd: je bent het systeem, een robot geworden.

“Dit idee is gebaseerd op een gemeenschappelijke erkenning van een fundamenteel en bijna empirisch begrip van hoe de natuur werkt en hoe wij als mensen een deel zijn van deze universele ontwikkeling die wij leven noemen.”

“Idee” is zelfbedacht, opgemaakt door de geest en heeft niets te maken wat wat reëel is. Realiseer dat wat er ook in je geest / mind als het hoofd niet ECHT is, dat alleen echt is dat is wat HIER is.

“Hoewel dit pad bestaat, wordt het helaas gehinderd en niet erkend door de meerderheid van de mensen, die doorgaan met verouderde en zodoende degenererende wijzen van gedrag en associatie.”

Het Moment dat je Niet Gelijk Bent = Je Bent ONGELIJK!

“I Pad” – Wat Jezus  aanduidde is: dat het Pad van Vergeving bewandelen – de kruisiging is van de  Persona, wat het laatste kruispunt / de laatste keuze  is die ieder een onder  ogen zal zien. De driehoek zal allen tot Vergeving leiden.

“Het is deze intellectuele ontoepasselijkheid die de Zeitgeist Movement hoopt te overwinnen door middel van educatie en sociale actie.”

“Intellect” – Hier wordt het punt tamelijk interessant, omdat men ofwel fysiek zal sterven  – doordat de persona reeds fysiek is geworden OF men zal de persona beëindigen/uitroeien door Zelfvergeving in correct begrip van wat het inhoudt om alle  vormen van Persona/ Intelligentie-gebaseerde afgescheiden entiteiten te  stoppen, ontworpen als gelimiteerde overleven-constructies – voor altijd.

“Hoop” – stront.

“Het doel is om onze wereldsamenleving te herzien in overeenstemming met de hedendaagse kennis op alle niveaus.”

Wereldgelijkheid door GelijkheidGeld.

Herinner, kennis is de boom van goed en kwaad, wiens fruit oordeel is.

“Op die manier willen wij niet alleen bewustzijn creëren van de sociale en technologische mogelijkheden, waarvan veel mensen geleerd hebben dat deze niet mogelijk zijn of tegen “de menselijke natuur” zouden ingaan, maar ook voorzien in de middelen om deze elementen in de samenleving, die zorgen dat deze verouderde systemen voortbestaan, te overwinnen.”

“Niet al een” – we zijn Een en Gelijk.

“Bewustzijn creëren” –  Van Bewustzijn naar Gewaarzijn #2

Tweeduizend jaar geleden was hier een hemelwezen genaamd Jezus – die stond voor gelijkheid en eenheid – en aanduidde, dat we geen bewustzijn bestaande uit gedachten, gevoelens en emoties nodig hebben, omdat Alle Leven Gelijk is wat betekent dat er in wezen geen verschil is tussen twee wezens. Het is voorzegd maar we willen niet luisteren, want dan moeten we veranderen!

“De beweging zelf is geen gecentraliseerde constructie. We zijn hier niet om te leiden, maar om te organiseren en te informeren.”

We zijn hier allemaal op Aarde om te leren begrijpen wie we werkelijk zijn als eenheid en gelijkheid van Leven. Zelfdirectie – zelfverantwoordelijkheid – zelfrealisatie – zelfperfectie…

Universele Gelijkheid

One thought on “Punten op “De Zeitgeist Movement”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s